Voorwaarden

1. Inleiding

Op deze Website Algemene Voorwaarden geschreven op deze website is het beheren van uw gebruik van deze website. Deze algemene Voorwaarden zullen worden toegepast volledig en van invloed zijn op uw gebruik van deze Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om akkoord gaat met alle voorwaarden geschreven in hier. U mag deze Website niet gebruiken als u het oneens bent met elk van deze Website Voorwaarden.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan gebruik te maken van deze Website.

2. Intellectuele Eigendomsrechten

Andere dan de inhoud van je eigen, onder deze Voorwaarden, Drone Pro Vaardigheden en/of haar licentiehouders zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen opgenomen in deze Website.

Je krijgt beperkte licentie alleen ten behoeve van het weergeven van de inhoud op deze Website.

3. Beperkingen

Het u specifiek is beperkt van alle van de volgende

het publiceren van enig materiaal op deze Website in andere media;

verkopen, te sublicenseren en/of anderszins te commercialiseren van enig materiaal op deze Website;

publiekelijk uitvoeren en/of het tonen van enig materiaal op deze Website;

het gebruik van deze Website op een wijze die is of kan worden beschadiging van deze Website;

het gebruik van deze Website op welke wijze die van invloed is op de gebruiker de toegang tot deze Website;

het gebruik van deze Website in strijd met de geldende wetten en regelgeving, of die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de Website, of aan enige persoon of onderneming;

zich in data mining, data harvesting, data-extractie of een andere soortgelijke activiteit in relatie tot deze Website;

het gebruik van deze Website te gaan in elke vorm van reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze Website voorbehouden zijn van toegang door u en Drone Pro Vaardigheden verder kan de toegang beperken door u aan alle onderdelen van deze Website, op elk moment, in absolute discretie. Elke gebruikers-ID en wachtwoord die u hebt voor deze Website, zijn vertrouwelijk en u moet ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid als goed.

4. Uw Content

Op deze Website Algemene Voorwaarden, "Uw Content" wordt verstaan, audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u wilt weergeven op deze Website. Door het weergeven van Uw Inhoud, kunt u subsidie Drone Pro Vaardigheden een niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, in sublicentie te geven licentie te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in enige en alle media.

Je Content moet je eigen en mag niet worden invasie van een derde partij. Drone Pro Vaardigheden behoudt zich het recht voor om te verwijderen van de Inhoud van deze Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Geen garanties

Op deze Website wordt verstrekt "zoals het is" met alle gebreken, en Drone Pro Vaardigheden express geen verklaringen of garanties van welke aard ook verband houdende met deze Website of de materialen op deze Website. Ook, niets op deze Website dient te worden opgevat als advies.

6. De beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal de Drone Pro Vaardigheden, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, is aansprakelijk voor alles wat die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website of een dergelijke aansprakelijkheid is onder contract. Drone Pro Vaardigheden, met inbegrip van haar bestuurders, directeuren en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg-of speciale aansprakelijkheid voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

7. Vrijwaring

U vrijwaart voor zover Drone Pro Vaardigheden van en tegen enige en/of alle verplichtingen, kosten, eisen, oorzaken van de actie, voor schade en kosten die op enigerlei wijze met betrekking tot uw schending van enige van de bepalingen van deze Voorwaarden.

8. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen deze bepalingen worden verwijderd zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen in dit document.

9. Variatie van Voorwaarden

Drone Pro Vaardigheden is het toegestaan om herziening van deze algemene Voorwaarden op enig moment naar eigen goeddunken aan te passen, en door het gebruik van deze Website van u verwacht dat u deze Voorwaarden op een regelmatige basis.

10. Opdracht

De Drone Pro Vaardigheden is toegestaan, overdracht en onderaanneming zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving. Echter, u mag niet toewijzen, overdragen of uitbesteden van uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

11. Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Drone Pro Vaardigheden en u in verband met uw gebruik van deze Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

12. Toepasselijk Recht & Bevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat Manipur, en u onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staat en federale rechtbanken in Manipur voor de oplossing van geschillen.